pohjois-savon muisti / Koulut / Kuopion opettajien koulupolku

Kuopion opettajien koulupolku

Kuopion koulupolku-sivuilla on nähtävillä opettajien ja heidän oppilaidensa tuottamia koulujen ja museoiden yhteistyön tuloksia.

Erinomaisena esimerkkinä Kuopion oppilaiden koulupolussa on Minna Canthin koulun 7A-luokan oppilaiden lukuvuotena 2001-2002 tuottamaa aineistoa Kuopion teollisuudesta 1800-1900-lukujen vaihteessa. Sivuille on kevään kuluessa saatu myös muiden koulujen oppilaiden hienoja tuotoksia!

Kuopion koulupolku on Polku-projektin yhteyteen syntynyt itsenäinen hanke, jossa pilottiprojektina Kuopion Haapaniemen, Niiralan ja Minna Canthin koulut ovat tutkineet lähiympäristönsä historiaa erilaisilla menetelmillä. Kuopion koulupolku -hankkeen koordinaattorina toimii opettaja Marja-Leena Hukkanen.

Kuopion koulupolussa mukana olleiden oppilaiden ympäristötutkimuksien oppimistuotoksia oli esillä viime keväänä Kuopion korttelimuseolla " Huvitus, Huuha ja Mölymäki - lasten ja nuorten kaupunkiosatutkimuksia" -näyttely kokosi yhteen kolmen koulun kaupunginosatutkimuksia.
Näyttely oli avoinna 27.4.-26.5.2002.

Sivu päivitetty 13.12.2012