pohjois-savon muisti / Ympäristö / Ympäristötietoutta Pohjois-Savosta

Ympäristötietoutta Pohjois-Savosta

Varkauden museo osallistuu Polku Pohjois-Savon kulttuuria internetissä -projektiin tuottamalla hankkeen sivuille Ympäristötietoutta Pohjois-Savossa virikeaineistoa.

Ympäristöhavainnointi - ympäristökokemus - ympäristötietoisuus

Ympäristö vaikuttaa meihin monin eri tavoin. Suhde ympäristöön voi olla hyvinkin aktiivinen; tarkastelemme, ihastelemme, kauhistelemme, käytämme ja muutamme ympärillämme olevaa maailmaa. Aina kuitenkaan emme ole tietoisia tästä suhteesta, vaikka se on olemassa osana arkirutiinejamme ja ympäristökokemustamme.

Ympäristökokemus koostuu kolmesta osa-alueesta: havaitsemisesta, sen tiedollisesta jäsentelystä ja arvioinnista. Ihminen siis ottaa aktiivisesti vastaan tietoa ja käsittelee ja arvioi sitä. Tietoa vastaanotetaan kaikkien aistien avulla. Se välittyy kuvina, hajuina, ääninä ja makuina, jotka piirtyvät mieliimme muistoina ja niihin liittyvinä tunteina.

Havaintoja verrataan aiemmin varastoituihin tietoihin, ja tieto jäsennetään ja nimetään mielessä olevien valmiiden mallien, mielikuvien, avulla. Mielikuvat sisältävät tietoja ja ihanteita siitä, millainen maailma on ja tulisi olla. Arvot, normit ja ihannemielikuvat ovatkin keskeisiä tekijöitä ympäristön arvioinnissa. Niihin vaikuttavat sekä henkilökohtaiset perusteet että yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät.

Ympäristökokemus kertoo meille, millaisena koemme ympäröivän maailmamme. Mutta mistä ympäristömme oikein muodostuu? Mitä merkitystä sillä on? Miten voimme nauttia siitä? Millainen on hyvä ympäristö? Mitä voimme tehdä sen hyväksi? Näitä kysymyksiä pyritään ratkaisemaan aineiston ensimmäisessä osassa, jossa selvitetään luonnonympäristö-, kulttuuriympäristö-, kotiseutu- ja identitettikäsitteitä ja ehdotetaan käsitteitä selventäviä tehtäväesimerkkejä.

Ympäristötietoutta Pohjois-Savosta

Ympäristötietoutta Pohjois-Savosta kokonaisuuden toisessa osassa esitellään entisen Pohjois-Savon maakunnan kulttuuriympäristöä, sen monimuotoisuutta ja eri kerrostumia. Kohde-esimerkkien avulla pyritään paljastamaan arkipäiväisen ympäristömme takaa löytyviä tarinavarastoja ja ideoita, sillä kulttuuriympäristömme voi kertoa mitä moninaisimmista asioista, kunhan vain havahdumme tarkastelemaan ja lukemaan sitä.

Ympäristötietoutta Pohjois-Savosta toimii siis virikeaineistona, jonka avulla kuka tahansa voi toteuttaa omakohtaista ympäristöhavainnointia. Esittelyn tavoitteena on herättää ihmiset, paikalliset asukkaat, koululaiset, vieraat, matkailijat ym. - havainnoimaan ympäristöään sekä rohkaista heitä aktiivisempaan suhteeseen ympäröivän maailmansa kanssa. Meillä jokaisella on oikeus nauttia ympäristöstä.

Susanna Tyrväinen, 2002.

Sivu päivitetty 13.12.2012