pohjois-savon muisti / Historia / Historiajulkaisuja Kuopiosta

Historiajulkaisuja Kuopiosta

Aamuvuori, Tuula, Kuopion lääninvankilan historiikki. Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto. Helsinki 1988.

Antikainen, Sakari - Mönkkönen, Risto: Postiliiton Kuopion osasto 75, 1906 - 1981. 1981.

Antikainen, Urho: Pyhitetty lepopaikka, Kuopion hautausmaiden historia. Kuopion ev.lut. seurakunnat. Kuopio 1993.

Aroja, Ossi - Nurmi, Topi: Haminalahden metsästysseura 1909 - 1959. Historiikki ja perinteet. Kuopio 1959.

Arponen, Antti O.: Elä laakase, naatitaan. Kuopio 1984. Katsaus kuopiolaisen jalkapalloilun vaiheisiin.

Arponen, Antti O.: Julkulan kaupunginosan vaiheita. Kuopio 1982.

Arponen, Antti O.: Pohjois-Savon urheilua 80 vuotta. 1986. SVUL.

Arponen, Antti O.: Puijon mäestä maailmalle, 75 talvea Puijon kisoja 1916-1933, 60 vuotta PHS:n toimintaa 1930-1990. 1990. Puijon hiihtoseura.

Arponen, Antti O. - Puustinen, Veli: 60 vuotta savolaista sisua. Sisu-Veikot 1923 - 1983.

Asikainen, Jaakko: Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry 1906 - 2006. Juhlakirja – 100-vuotinen taival. 2006.

Asunto-osuuskunta Joutsenen historiiikki, Kirjoituksia asunto-osuuskunnan ja sen asukkaiden taipaleesta vv. 1926-2003. Kuopio 2003.

Blomberg, Olli - Hytönen, Toivo: Kuopijon seuvvun kuorma-aatoliikenteen historijjoo, Kuopion Kuorma-autoilijat ry 50 vuotta. Kuopio 1997.

Elämän laadun puolesta, Kuopion keuhkovammayhdistys ry:n 35-vuotisjuhlakirja. Teksti: Aimo Siltari, valokuvat: Topi Ikäläinen. Iisalmi 1982. Kuvateos.

Elämän veden virrassa, Kuopion emäseurakunta 450 vuotta. 2002. Kuopion ev.-lut. seurakuntayhtymä.

Enwald, G.: Elämää ja rientoa Kuopiossa 60-vuotta sitten. 1934.

Eräitä piirteitä Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran toiminnasta vv. 1906 - 1966. 1967.

Fagerlund, Bengt: Kuopion legendaariset kauppaneuvokset, Gust. Ranin, Herman Saastamoinen, Birger Hallman, Lauri Hallman. 1998. Kuopion Isänmaallinen Seura.

Fagerlund, Bengt: Sotaa ja leikkisotaa, sota-ajan kuopiolaisnuoret muistelevat. 1994. WSOY.

Frosterus, A. E.: Kuopio sockens ålder, namn och första kyrka. 1874.

Granit, Bruno: Muistelmia Joh. Vilh. Snellmanin elämästä Kuopiossa. Aarni 1. Kuopio 1886.

Granit, Bruno: Muistelmia Kuopion kaupungin satavuotisen olemassa-olon ajalta. 1882.

Granit-Ilmoniemi, Bruno: Kansalliskauppa-osakeyhtiö Kuopiossa 1890 - 1915 viisikolmatta-vuotias. 1915.

Haapasaari, Matti: Museoherroja ja Puijon tutkijoita. Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 3. 1994.

Halonen, Jukka: Kuopion varuskunnan upseerikerho 1882 - 1918, 1918 - 1980. 1985.

Haminalax jakokunta Nro. 570. Haminalahden - Kaislastenlahden Rytkyn Kylähistoria.2002.
Länsi-Kuopion Historiapiiri.

Hannula, Seppo: Kuopion Yhteiskoulun vaiheet 1892-1967. 1967.

Hannula, Seppo: Lasaretista yliopistolliseksi sairaalaksi, 200 vuotta Kuopion lääninsairaalan, keskussairaalan ja yliopistollisen sairaalan historiaa. 1994.

Hannula, Seppo: Omalla linjalla 110 vuotta, Kuopion Puhelinyhdistys 1883-1993. 1993.

Hannula, Seppo: Kuopion teknillinen oppilaitos 100 vuotta 1886-1986. 1987.

Hartikainen, Esko: Tierakennusmestarj=, historiikki 1938 - 1993. 1996. Tielaitoksen Kuopion Rakennusmestariyhdistys.

Heino, Pirkko: Kuopion Käsi- ja Pienteollisuusyhdistys 1868 - 1993. 1993.

Hietakari, Eero: Herman Saastamoinen, Savolainen yrittäjä murroskaudelta. 1968.

Hietakari, Eero: Osakeyhtiö Carlson 1859 - 1959. 1959.

Hietakari, Eero: Kuopion kirjapainotoiminnan ensiaskeleet. Eripainos Savon Sanomista 1948.

Hietakari, Eero: Kuopion puhelinlaitos 1883 - 1953. 1953.

Hietakari, Eero: Osakeyhtiö Gust. Ranin, Savon vanhin kauppahuone 1852-1952. 1952.

Hietakari, Eero: Kuopion Rouvasväenyhdistys. 1961.

Hietakari, Eero: Vuosisata säästöpankkitoimintaa Kuopiossa, Kuopion Säästökassa 1849 - 1868. Kuopion Säästöpankki 1876 - 1950. 1951.

Hietakari, Eero - Väinämö, Aarne: Kansalliskaupan vuosisata 1890-1990. 1990.

Huttunen, Kaarina - Hannula, Seppo: Kuopion kaupunginkirjasto 1872-1972. Kuopio 1981.

Huuskonen, Aarre: Savolaisen sanapajan vaiheita. 1990. Savon Sanomat.

Häkli, Esko - Huuhtanen, Riitta - Jalkanen, Eila: Tieteellisen kirjastojärjestelmän synty Suomessa ja Savossa. 1988. Snellman-instituutti, B-sarja 12.

Hämäläinen, Pentti: Laivon linjalta, elämää Savisaari 1 -kantatilalla ja sen ympäristössä. 1998.

Ilmonen, Solmu: Kuopion vanhan apteekin vaiheista 180-vuotistaipaleelta. Kuopio 1957.

J. V. Snellman ja sanomalehdistö. Kuopiossa 6. ja 7.2.1981 pidetyn Snellman ja sanomalehdistö -semi¬naarin alustukset. Aarni 19.1981.

J. V. Snellmanin kotimuseo. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 6. 1992.

Jantunen, Pirjo: Karl Granit, kulkija maisemassa, Valokuvia - Photographs. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo. Kuopio 2006.

Johansson, Iina Maria Kuopion Matkailuyhdistys 1887 - 1987. 1987.

Kahra, Taavi: Kuopion kaupungin taloushallinnon historia 1877-1928 II. 1956.

Kallavesi Kuopion kaupungin ja ympäristön tietokirja I Henkilökalenteri. 1923. Savon Sukutoimisto.

Karjalainen, Mirja: Tuttuja telkkarissa, tietoja vuosina 1970-1996 Kuopiossa tehdyistä televisio-ohjelmista.

Karttunen, Antero: Mies, joka ehdotti naisille äänioikeutta, Kustaa Killisen elämäkerta. 2006.

Karttunen, Matti: Kuopion kunnallinen urheilutoiminta 1920-1939. 1956.

Karvonen, Pentti - Ollikainen, Eila: Pankolla on hyvä olla, asunto-osakeyhtiö Pankkosato 1967 – 2007. 2007.

Kaskesta kaavoitukseen. Kuopion koulupolku 2001 - 2004. Ympäristökulttuurikasvatuksen pilottiprojekti. Loppuraportti ja oppimateriaali 2006.

Kaukonen, Väinö: 1800-luvun Kuopio ja kansallinen kulttuuri. 1982. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kauranne, Jouko: Oy Gust. Ranin 150 vuotta, kappale pohjoissavolaisen teollisuuden ja kaupan historiaa.2002. Oy Gust. Ranin.

Kauranne, Jouko: Pohjois-Savon sotilaspoikien historia, Savon pojat isänmaan asialla. Pohjois-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta. Kuopio 2000.

Kerman, Eeva: Kuopion Pappilan kylän ja Rauhalahden torpparit. 1982. Tietoja Kermanin suvusta.

Kesti, Raimo: Kuopion Seudun Erämiehet 50 v. 1997. Kuopion Seudun Erämiehet.

Killinen, Kust. Kuopion kuuromykkäinkoulu 1862 - 1912. 1912.

Klassikka Schola mea.1990. Kuopion klassillinen koulu ja lukio.

Kokkarinen, Petteri: Kaskimaasta kaupungiksi, Poimintoja Petosen alueen historiasta. 1987.

Komulainen, Matti: Pohjois-Savon vanhat kirkkomaalaukset. Kuopion vanhan emäseurakunnan alueen kirkkomaalaukset 1721-1809. Aarni 21.1986.

Koponen, Anneli: Pohjois-Savon kansanopisto 1895-1985. 1984.

Korhonen, Pekka: Kuopion Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. 1891-1976, Historiaa 85-vuotisesta toiminnasta. Kuopio 1976.

Korhonen, Pirkko: Arkkitehti Oiva Kallio ja Kuopion 1910- ja 1920-lukujen klassisismi. Jyväskylän yliopisto.[pro gradu, ei painettu]

Korhonen, Roope: Kuopion Maanviljelysseuran toiminta seuran kolmannella 25.vuotistoimintakaudella 1911 - 1935.

Koskinen, Juhani: Vapaiden miesten maa, katkelmia ja näkökulmia Kuopion Klubi Oy:n satavuotisesta olemisesta 1897-1997. Kuopion Klubi.

Kun elokuva ja elokuvakasvatus Kuopioon tulivat. 1995. Kuopion elokuvapalvelut.

Kuopio 200, Kuopion kaupungin rakentamisvaiheita. 1982. Kuopion kaupunki.

Kuopio - 200 vuotta - 1982. Teksti Kaija Piironen.1983. Suomen Lehtikuvaajat ry:n Kuopion osasto.

Kuopion historia 1. Lappalainen, Pekka: Kuopion kaupungin esivaiheet ja perustamistoimet. 1982.

Kuopion historia 2. Toivanen, Pekka: Savon residenssistä valtuusmiesten aikaan. 2000.

Kuopion historia 3. Nummela, Ilkka: Kuopion historia kunnallishallinnon uudistuksesta sen demokratisointiin 1875-1918. Kuopion historia 3., 1990.

Kuopion historia 6. Riekki, Helena:
Kuopion kaupungin rakennushistoria, kaupungin rakentamisvaiheita vuodesta 1875. 2005.

Kuopion historia 7. Mönkkönen, Mauri: Kuopion pitäjän, Kuopion maalaiskunnan ja Riistaveden historia. 1996.

Kuopio Ruotsin vallan aikana. Kuopion museon kulttuurihistoriallisen osaston näyttelyjulkaisuja 1.1979.

Kuopion kansakoulut 1912 - 1915. 1915.

Kuopion kauppakamari 1918 - 1988. 1988.

Kuopion kauppaoppilaitos 1887-1937. Muistojulkaisu, 1937.

Kuopion kaupungin Säästöpankki 1876 - 1926. Toim. Yrjö Tuomikoski. 1926

Kuopion kaupunki 210 vuotta. 1992. Snellman-instituutti.

Kuopion kirkko 1815 - 1915. Muistiinpanot kokosi ja järjesti Bruno Granit-Ilmoniemi. Kirjapaino Sanan Valta.

Kuopion Kisa-Veikot ry 1928 - 1978. Pauli Miettinen.1978.

Kuopion korttelimuseo, opaskirja.. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 12. 1998.

Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus 1868 - 1929. 1930.

Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus 1868 - 1938. 1938.

Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus kymmenvuotistaipaleelta 1938 - 48. 1948.

Kuopion lentoaseman historia. I osa 1939 - 1960, Jukka Nykänen - Harri Rytsy, Viljapellosta lentokentäksi.

Kuopion lyseo 1872-1922, muistojulkaisu. Entisten oppilaiden toimittama koulun 50-vuotisjuhlaan Kuopiossa 1922.

Kuopion lyseo, 90-vuotisjulkaisu, oppilasmatrikkeli 1872-1962. 1962. Kuopion lyseon seniorit.

Kuopion lyseo 1872-1972. 1973. Kuopion lyseon seniorit.

Kuopion Maanviljelysseura 100 vuotta. 1961.

Kuopion museo, opaskirja. Kuopio 1988. Kuopion kaupungin museotoimi.

Kuopion Osuusmeijeri i.l. 1901 - 1951. 50-vuotiskertomus. 1952.

Kuopion Osuusmeijeri 75 vuotta 1901 - 1976. 1976.

Kuopion Osuusliike 1969, 50 vuotta yhteistyötä. 1969.

Kuopion pitäjän kirja. JYY:n kotiseutusarja n:o 10.1975.

Kuopion Raittiusseuran toiminta 1883 - 1983. 1983.

Kuopion rakennusmestariyhdistys 1908 - 1968. 1968.

Kuopion Sanomalehtimiesyhdistys 50 vuotta, "Toinen kerta toden sanoi". 1975.

Kuopion seudun Kotiteollisuusyhdistys ry:n juhlakirja 1908 - 1988.

Kuopion Suojeluskunnan Laulajat 1920 - 1935. 15-vuotisjuhlajulkaisu.

Kuopion Suomalainen Tyttökoulu ja Kuopion Tyttölyseo 1879 - 1979. 1986.

Kuopion Talouskoulu 100 vuotta. 1992.

Kuopion teknillinen koulu 1886-1946. 1946.

Kuopion teknillinen koulu 1886-1961. 75-vuotisjuhlajulkaisu. 1961.

Kuopion teknillinen oppilaitos 1976. [90-vuotisjuhlajulkaisu]

Kuopion tori. Maija-Liisa Soininen: Kuopion torikauppaa 1900-luvun alussa; Matti Räsänen: Kuopion markkinat. Aarni 13. 1970. 2.painos 1991.

Kuopion tuomiokirkkokuoro 1890 - 1990. 1990.

Kuopion Työväen Osuuskauppayhdistys vuosina 1902-1912. 1912.

Kuopion Uimaseura 1904 - 1964. 1966.

Kuopion ulkomuseo. Kuopion museon kulttuurihistoriallisen osaston julkaisuja 5. 1982.

Kuopion yhteislyseo ja Linnanpellon lukio, historiikki ja matrikkeli 1919 – 1999. 1999.

Kuopion vesilaitos 75 vuotta 1913 - 1988.1993.

Kuopion Yhteiskoulu 100 vuotta 1892-1992.1992.

Kuopion Yhteiskoulun oppilasmatrikkeli. 1975.

Laine, Leo: Kuopion asevarikko 1918-1998. 1998. Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus.

Lappalainen, Pekka: Kuopion historia I Kuopion kaupungin esivaiheet ja perustamistoimet. 1982.

Lappalainen, Pekka: J. V. Snellman, kansallinen herättäjä Kuopiossa. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 3. 1982.

Launonen, Paavo: Kansallispeliä Kuopiossa, Kuopion Urheilu-Veikoista Puijon pesäpalloon. 2000. Kelta-Mustat.

Lehtinen, Erkki - Ruuskanen, Esa: Sitä kuusta kuuleminen, Kuopion Isänmaallisen Seuran historia 1883-2000. Aarni 20. 2000.

Lehtonen, Juhani - Räsänen, Matti: Kuopion Haapaniemi. 1973. Aarni 15. 2p. 1991.

Lilja, Pekka: Kuopion kaupungin sähkölaitos 1906 - 1981. 1982.

Lyytinen, E. Kuopion Osuusliike r.l. 1919 - 1944.1944.

Malmivuori, Jorma: Jynkkä-Leväsen historiaa. 1984. Jynkkä-Leväsen kylätoimikunta.

Malmivuori, Jorma: Niuvanniemen sairaala 1885 - 1985. Kuopion yliopisto 1985.

Marin, Merja: Kuopion läänin pappilat, historiaa ja nykypäivää. 1995. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 11.

Marin, Merja: "Tehkää kuin omaanne", Kuopion kaupungin tekninen virasto 100 vuotta 1907 - 2007. 2007.

Mauranen, Tapani: Ajakee pirssillä! Kuopion taksiliikenteen historiaa. 1996. Kuopion taksiautoilijat.

Merikanto, Toimi: Kuopion WPK:n 75-vuotistaipaleelta. 1952.

Mertanen, Tiina: Kuopion julkinen huvielämä 1875 - 1885. 1984.[käsikirjoitus]

Mertanen, Tiina: Puijonlaakso, Kantatiloista kau¬punkilähiö¬ksi. Aarni 22. 1989.

Mertanen, Tiina - Heikkinen, Taru: Silta Rönöön, pappilan torpasta luksuslähiöksi. 1990. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 9.

Miettinen, Pauli Kuopion Kisa-Veikot ry 1928 - 1978. 1978.

Minari 40. Minna Canthin yläaste ja lukio. 2000.

Myllys, Riikka: Luovien ajatusten ahjo, Kuopion kesäyliopisto 1956 – 2005. Kuopion yliopistoseura ry 2006.

Mäkinen, Antti: Kenttä ilman kasarmia, lyhyt toimintakertomus Puijon kentän (ja Puijonrinteen) vuosista, jolloin miehet olivat luuta ja pallot nahkaa. 1997.

Mäntylä Ilkka: Kuopion Rytyjoulu vuonna 1760. 1983. Snellman-instituutti.

Mönkkönen, Mauri: Kuopion pitäjän, Kuopion maalaiskunnan ja Riistaveden historia. Kuopion historia 7. 1996.

Neulaniemestä ja suarten takkoo, Tarinoita mökkikylästä kaapunnin kaenalossa. Toim. Sirpa Herranen. 2006.

Niiranen, Helena: Lelutehdas Suomi ja Matilda Robertina Nordensvan. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 7. 1989.

Niiranen, Timo: Juho Rissasen lapsuuskoti Kuopiossa. 1991. Snellman-instituutti B-sarja 23.

Niiranen, Timo: Kuopion Savilahti - Kartanosta yliopistoksi.1990. Snellman-instituutti, B-sarja 20.

Niiranen, Timo: Miten J.V. Snellman asui Kuopiossa. 1985. Snellman-instituutti, B-sarja 5.

Niiranen, Timo: Miten Minna Canth asui Kuopiossa.1986. Snellman-instituutti, B-sarja 7.

Nummela, Ilkka: Kuopiolaisten taloudellinen struktuuri verotuksen valossa teollistumisvaiheessa 1880 - 1910. 1984. Snellman-instituutti, B-sarja 1.

Nummela, Ilkka: Kuopion historia kunnallishallinnon uudistuksesta sen demokratisointiin 1875-1918. Kuopion historia 3., 1990.

Nummela, Ilkka: Kuopion historia kunnallishallinnon uudistuksesta sen demokratisointiin 1875-1918, 1990. Suomen- ja englanninkielinen abstrakti 1990 Snellman-instituutti B-sarja 18.

Nummela, Ilkka: Kuopion ääni itsenäisessä Suomessa. 1988. Snellman-instituutti, B-sarja 14.

Nummela, Ilkka: Stadtstruktur und Bodenwert, Eine Studie über die Industrialisierungsperiode in Kuopio (Finnland) (1875-1914). Studia Historica 37. Suomen Historiallinen Seura 1990. [väitöskirja]

Nummela, Ilkka - Laitinen, Erkki K.: Kuopiolaisten varallisuuserot vuosina 1875 - 1915. 1985. Snellman-instituutti, B-sarja 6.

Nuotio, Simo: Kuopion kauppamerenkulku vuosina 1856 - 1889 Saimaan kanavan avautumisesta Savon radan valmistumiseen. Snellman-instituutti, B-sarja 19.

Ohtonen, Virva: Elisabeth Stenius-Aarneenkallio, Kuopiolainen naisasianainen. 1987. Snellman-instituutti, B-sarja 10.

Ollikainen, Anna-Maija: Kuopion teatteritoimintaa vuosina 1902 - 1962. 1965

Pelli, Nina: Julkinen HALO Laardista logistiikkaan, hankintatoimi Kuopiossa 75 vuotta. 2008.

Piirteitä Kuopion Uimaseuran 10-vuotisesta toiminnasta vv. 1904 - 1914. 1915.

Pohjois-Savon kansanopisto 1895-1925. 1925.

Porthan, Sigfrid Henrik: Descriptio Paroeciae Cuopio.[Väitöskirja Turun akatemiassa vuonna 1775, julkaistu näköispainoksena, suomennoksella ja kommentein varustettuna Kuopion 200-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 1982.]

Puijon, Kolin ja Vuokatin vaiheilta, Kuopion hiippakuntakirja. 1970.

Puijon Pojat 1928 - 1978. Kuopion NMKY:n partiolippukunta.

Rahikainen, Eino S.: Hallman tek sen, 100 vuotta yrittäjätoimintaa samassa suvussa. 1975.

Realismista symbolismiin, Kuopio suomalaisen kulttuurin polttopisteenä 1890-luvun taitteessa. Snellman-instituutti, A-sarja 14/1994.

Reinikainen, Lauri: Kuopion kaupungin kunnallinen urheiluelämä. 1955.

Ruuskanen, Pekka: Koivikosta maailmanmarkkinoille, Suomen rullateollisuus vuosina 1873 - 1972. 1992. Jyväskylän yliopisto.

Rönkkö, Sirkka: Muistelmia Kuopion Reippaan Naisvoimistelijoiden 60-vuotistaipaleelta. 1966.

Salenius, Johan Magnus: Kuopion kaupunki Ruotsin ylivallan aikana. Kuopion kaupungin historia I. 1909. Kuopion kaupunki. (Historiallinen Arkisto 21.1909.)

Salenius, Johan Magnus: Kuopion seurakunnasta menneellä ja tällä vuosisadalla. 1897.

Salenius, Johan Magnus: Tietoja Kuopion tienoista vuodesta 1637 alkain. 1883.

Salenius, Johan Magnus: Tietoja Tavisalmen eli Kuopion pitäjästä. v.1548 - 1626. 1882.

Salolaakso-Aalto, Pirkko: 100 vuotta kauppaa Savossa: Kuopion liikeapulaisyhdistyksestä Liikealan ammattiliittoon 1893-1993. 1995.

Sanan valtaa Kallaveden kaupungissa 1. Kinnunen, Matti: Kuopion sanomalehdistön historia 1844 -1917. 1982.

Sanan valtaa Kallaveden kaupungissa 2. Piironen, Kaija: Kuopion sanomalehdistön historia 1918 -1979. 1982.

Sataman lapset Kallaveden kaupungissa, Muistelmia eräästä rannallisesta korttelista. Toim. Outi Vuorikari ja Anja Salminen. 2008.

Savonmaan hyväksi, Pohjois-Savon maakuntaliitto 1953.

Savut mastojen ympärillä, Totta ja tarua Kurkimäen, Pellesmäen, Sotkanniemen ja Vehmasmäen kyliltä. 1996. Vehmasmäen nuorisoseura.

Schwanck, Kaija: Kuopio soi, Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys 90 vuotta 1903-1993. 1995.

Selén, Kari: Kuopion kymnaasin kirjaston perustaminen. 1987. Snellman-instituutti, C-sarja 1.

Seppälä, Mikko-Olavi: Torpalta taloon, sata vuotta kuopiolaista teatteria. 2002. Kuopion teatterikerho ry.

Simojoki, Lauri: Helmitaulusta tietotekniikkaan, Kuopion kauppaoppilaitos 1887-1987. 1987.

J. V. Snellmanin kotimuseo. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon julkaisuja 6. 1992.

Sota-ajan pojista olympiavuoden 1952 ylioppilaita. Muistoja sodan jälkeisen ajan Kuopiosta koulukaupunkina ja koulun käymisestä Kuopion lyseossa. Pääteksti Paavo Launonen. 2007.

Suomen vaatetustyöläisten liitto, poimintoja ja muistikuvia SVL:n Kuopion osaston toiminnasta. 1985.

Svenska privatlyceum och svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio.
Historik och matrikel, utgivna i anledning av kamratmötet 1916.

Sähköt sisään. Uunit ulos Kuopion Energia 100 vuotta. 2006.

Teivainen, Lauri: Jynkän taistelu, taustaa, tapahtumat ja merkitys. 1993.

Tikkanen, Anja: Kuopio vuosisatojen saatossa. 1982. [Tikkanen, Anja]

Toivanen, Pekka: Kuopion historia 2. Savon residenssistä valtuusmiesten aikaan. 2000.

Toivanen, Pekka: Kuopion kaksi kaupunkihanketta. 1982.

Toivanen, Pekka: Kuopion kaupungin porvaristo vuosina 1776-1779. 1985. Jyväskylän yliopisto.

Toivanen, Pekka: Kuopion porvariston kieli ja alkuperä esiteollisella kaudella (1776 - 1875). 1985. Snellman-instituutti, B-sarja 3.

Tommila, Päiviö: Usko ja valistus, Niinisen perheen tarina. Aarni 30. 2008.

Tossavainen, Aune: Kuopion iäntä viisikymmentä vuotta, radiotoimintaa savolaisittain. 1996. YLE / Radio Suomi.

Tuomisto, Tero: Aikain myrskyssä... Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen historia 1. 1982.

Tuomisto, Tero: Eteenpäin menoa... Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen historia 2. 1989.

Tuomisto, Tero: Puutalokaupunki kasvoi, näkökulmia Kuopion kaupungin vaiheisiin 1919-2001. 2002.

Tuovinen, Pentti: Aika aikaa kutakin..., Kuopion lyseon 125-vuotistaipaleelta. 1997.

Tuovinen, Pentti: Kuopion täsmähistoria I-VII, c=est de l=histoire ancienne. 1998.

Tuovinen, Pentti - Tegelman, Heikki: Niiralan kulmalta yli koko Kuopion, Niiralan kulma oy 50 vuotta. 1999.

Tuovinen, Pentti: Tutkimusten tässä vaiheessa, Kuopion poliisilaitos on 100-vuotias. 2002.

Tuovinen, Pentti: Ukkokoti 1917 - 1997. C.G. Grönholmin perintö. 1997.

Tuunanen, Erkki: Kuopion satavuotias kansakoululaitos. 1972.

Täss’ Savon joukko tappeli, Suomen sota Savossa 1808. Snellman-instituutin A-sarja 23 / 2008.

Vaarama, Edv.: Kuopion kaupungin historia 2. 1932.

Valokuvaaja Victor Barsokevitsch 1863-1933, Kuvia vuosisadanvaihteen Kuopiosta.
Kuopion museo kulttuurihistoriallisen osaston julkaisuja 2. 1981. [Sisältää virheellistä tietoa, mm. useita Karl Granitin ottamia kuvia mukana.]

Victor Barsokevitsch, Valokuvia 1893-1927. Victor Barsokevitsch -seuran julkaisuja 1. 1987.
[Sisältää mm. useita Karl Granitin ottamia kuvia ja myös muita Barsokevitschille kuulumattomia otoksia.]

Vihola, Teppo, "Molotovin rauhankyyhkyt" Kuopion taivaalla. Kuopion pommitukset talvisodassa 1939-40. Snellman-instituutin B-sarja 52/2009.

Wiipurin Itä-Suomen hovioikeus 1839-1989. 1992.

Viitala, Heikki: Kuopio Suomen Moskovasta korpikommunismiin ja vasemmiston toimintoja Suomessa: Taustatietoja Suomen ja Kuopion vasemmistolaisen liikkeen toimintaan. 1989. Kuopion kaupunki.

Viitala, Heikki: Kuopion historiankirjoitukseen liittyviä kysymyksiä ja tarpeellisia lisäarkistoselvityksiä vaativia kohtia sekä itseoikaisu avoimen jatkuvan dialogin menetelmällä ja enemmistöjen virheellisyyden todennäköisyysaste sekä prosessiin sekaantuvan tiukan, vaativan ja valvovan historiatoimikunnan tarve mukaan luettuna erityisasiantuntijoiden apu: Muistio professori Mauno Jokipiille.1998. Snellman-instituutti.

Viitala, Heikki: Sata vuotta kunnallista kansanvaltaa Kuopiossa. 1975.

Viitala, Heikki: Satavuotias Kuopion kaupunginvaltuusto. 1976.

Viitaniemi, Matti: Kuopion Liikenne Oy 1925 - 1995. Halosen perheyrityksestä osaksi Koiviston Auto -yhtymää. 1995.

Winter, Evert: Förteckning öfver lärare och elever vid Gymnasium i Kuopio den 1 September 1862. 1904.

Vuorio, Kaija: Kuopion lotat. Aarni 24. 1997.

Vuorio, Kaija: Lentoon, Kuopion yliopiston neljä vuosikymmentä. 2006

Vuorio, Kaija: Sata hoidon ja opin vuotta Kallaveden kaupungissa 1896 - 1996. 1996. Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos.

Vuorio, Kaija: Savossa Savon Sanomat. Sanomalehti Savon Sanomat 100 vuotta 1907 – 2007. 2007.

AARNI Kuopion Isänmaallisen Seuran toimituksia

Luettelo sarjassa julkaistuista Kuopiota koskevista tutkimuksista (monografiat sisältyvät myös edelläolevaan luetteloon):

1. Granit, Bruno: Muistelmia Joh. Vilh. Snellmanin elämästä Kuopiossa. 1886.

4. Väinö Karvinen - Kalervo Killinen: Kuopion Isänmaallinen Seura. 40-vuotiskertomus;
E. Vaarama: Muutamia piirteitä Kuopion kaupunginvaltuuston toiminnasta vuosina 1875 ja 1876.
Ilmari Killinen: Kust. Killinen,
Väinö Karvinen: Käsityöliikkeistä ja käsityöläisoloista Kuopiossa noin puoli vuosisataa sitten. 1924.

5. Väinö Karvinen: O.A.F. Lönnbohm;
Elna Pulliainen: Rudolf Jack;
Väinö Karvinen: Omistus Rudolf Jackille;
J.B. Jauhiainen: Muistoja ja kertomuksia Sandelsin oloista Kuopion pitäjän Toivalan kylässä
vuoden 1808 sodan aikana;
Matti Rimpiläinen: Kuopio-nimestä;
E.Tolonen: Piirteitä Kuopion kaupungin köyhäinhoito-oloista puoli vuosisataa sitten;
Sulo Haltsonen: Muuan Eero Salmelaisen kirje V.Kilpiselle;
Kalervo Killinen: Kappale vanhan Kuopion rakennushistoriaa;
Väinö Karvinen: Sorvarin ammatti Kuopiossa;
J.Karhu: Kuopion lyseon kirjaston varhaispainokset. 1931.

6. Väinö Karvinen: Kuopion Isänmaallinen Seura. 50-vuotiskertomus; 1934.

8. Kuopion Isänmaallisen Seuran 60-vuotisjuhlajulkaisu:
Aarne Rauste: Väinö Karvinen In memoriam;
Kielo Ovaskainen - Toini Niemimaa - V. Jauhiainen: Suolanhakumatkat. Haastattelutietoja;
Taavi Kahra: Katsaus kirjasto- ja kansanvalistusharrastuksiin Kuopiossa 1800-luvulla;
Artturi Raatikainen: Muistitietoja Sourun ruukista;
Väinö Karvinen:Kuopion ruotuväen komppania 1756-65; 1945.

9. Kielo Ovaskainen: Kuopion Isänmaallinen Seura 1933-1953;
Lauri Airaksinen: Seuran talous;
Eemil Tolonen: Lehtori Matti Rimpiläinen;
Taavi Kahra: Kuopion seudut kirjallisuudessa kuvattuina;
Eero Hietakari: Kuopion ensimmäisen hiippakunnan perustaminen. 1953.

10. Juhani Koskinen: Kuopion Isänmaallinen Seura 1953-1958.
Eero Hietakari: Kahden poismenneen muistolle [Emil Tolonen ja Toimi Merikanto];
Maija-Liisa Nenonen: Kuopion köyhien tyttöjen koulu vv. 1846-1872;
Lauri Airaksinen: Taistelutoiminnat Kuopiossa 1808-09 sodan aikana;
Matrikeln öfver ungdomen vid Kuopio trivialskola (vuodet 1816-1842). 1958.

11. Sirkku Heikkinen: Kuopion Yhteiskoulun johtajatar Liina Inkinen (1866-1944).
Eero Hietakari: Kuopion kauppiaat kaupungin perustamisesta elinkeinovapauden säätämiseen, [matrikkeli]. 1960.

13. Kuopion tori.
Maija-Liisa Soininen: Kuopion torikauppaa 1900-luvun alussa;
Matti Räsänen: Kuopion markkinat. English summaries. Kuopio 1970. 2.p. 1991.

14. Ritva Tuomi: Kuopion yläalkeiskoulun voimistelusalirakennus;
Juhani U.E. Lehtonen - Matti Räsänen: Kaupunkikansatiedettä Kuopion näkökulmasta;
Matti Räsänen: Väinölänniemen savutupa. Suomen ensimmäinen ulkomuseo. 1972.

15. Juhani U.E.Lehtonen - Matti Räsänen: Kuopion Haapaniemi. 1973. 2.p. 1991.

16. Itäsuomalainen ympäristö.

Hannu Puurunen, Puu-Kuopion kivinen sydän ja rakennussuojelu;
Helena Riekki, Kuopion ulkomuseo;
Summary. 1976.

17. Lauri Pohjakallio: Kuopion muinaisuus esihistoriallisten löytöjen valossa;
Timo Pitkänen: Kuopio - Kaupunki kolmen Venäjän virstan vesitaipaleen takana;
English summaries. 1978.

19. J.V. Snellman ja sanomalehdistö.
Kuopiossa 6. ja 7.2.1981 pidetyn Snellman ja sanomalehdistö -seminaarin alustukset. 1981.

20. Erkki Lehtinen - Esa Ruuskanen: Sitä kuusta kuuleminen, Kuopion Isänmaallisen Seuran historia 1883-2000. 2000.

21. Matti Komulainen: Pohjois-Savon vanhat kirkkomaalaukset. Kuopion vanhan emäseurakunnan alueen kirkkomaalaukset 1721-1809. 1986.

22. Tiina Mertanen: Puijonlaakso, Kantatiloista kau¬punkilähiöksi. 1989.

24. Kaija Vuorio: Kuopion lotat. 1997.

25. Elli ja Ferdi, Kirjeitä Pohjois-Savosta vuosilta 1897-1911. Toim. Leena Räsänen. 2001.

26. Muistoni Kallaveden kaupungista. Toim. Tuija Saarinen. 2002.

27. Kahvihetki kullan kallis. Toim. Tuija Saarinen. 2003.

28. Esko Jalkanen: Reino Ylönen, heimo- ja diakoniapastori. 2004.

29. Selevee sannoo, Persoonia ja tunnelmia Pohjois-Savosta. Toim. Tuija Saarinen ja Outi Vuorikari.

30. Päiviö Tommila: Usko ja valistus, Niinisen perheen tarina. 2008.

Luettelo: Pirjo Jantunen

Sivu päivitetty 13.12.2012