pohjois-savon muisti / Historia / Muistojen Niirala ja Haapaniemi

Muistojen Niirala ja Haapaniemi

PROJKETISUUNNITELMA

Projektin nimi: Muistojen Niirala ja Haapaniemi

Projektin vetäjä: Haapaniemi-Niirala asukasyhdistys ry (yhteystiedot alla)

Tarkoitus ja tavoite
Projektin tarkoituksena on kaupunginosahistoriikin kokoaminen talkootyönä ottaen huomioon myös aiemmin alueista kirjoitettu materiaali. Työssä on asukasnäkökulma, ja aineisto kerätään ensisijaisesti haastattelemalla 7. ja 8. kaupunginosien uudisrakentajia tai heidän perillisiään, alueilla työskennelleitä ja muita toimijoita. Tavoitteena on tarjota entisille, nykyisille ja tuleville asukkaille tietoa alueen erityishistoriasta, minkä toivotaan lisäävän yhteisöllisyyttä ja kiinnittävän asukkaat ympäristöönsä. Työn tavoitteena on olla myös kunnianosoitus ja kiitos edesmenneille ja vanhoille asukkaille heidän uurastuksestaan Haapaniemen ja Niiralan hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisäämiseksi.

Projektin liittyminen Kulttuuripolkuun
Asukasyhdistys tarjoaa Kulttuuripolulle liitettäväksi projektin lyhyen esittelyn ja yhteystiedot. Lisäksi nettisivuille tarjotaan aineiston karttumisen mukaan haastatteluihin ja kirjalliseen materiaaliin perustuvaa tekstiä, yksityisten henkilöiden luovuttamia valokuvia tai muuta sähköisesti julkaistavaksi kelvollista aineistoa. Projektissa ollaan yhteistyössä museon ja alueen koulujen kanssa.

Projektin liittyminen Kulttuuripolun teemaan
Projektin liittäminen Kulttuuripolkuun edustaa ao. hankkeessa tavoiteltavaa vuorovaikutteisuutta. Se edistää myös kansalaisten hallussapitämien historiallisten ja ympäristöä koskevien tietovarojen digitointia ja jakelua.

Projektin rahoitus
Asukasyhdistys tekee haastattelut, tuottaa tekstin ym. talkootyönä ja hakee rahoituksen tarvittaviin laite- ym. hankintoihin eri rahoituslähteistä.

HAAPANIEMI-NIIRALA ASUKASYHDISTYS
Pj. Riitta Häkkinen 050 341 8270
Kaikukatu 54, 70600 KUOPIO
riitta.hakkinen@kuopio.fi

Vpj. Juha Kauppinen
Kehäkatu 8, 70600 Kuopio
juha.kauppinen@tervo.fi

Siht. Tuula Laukkanen 040 518 2028
Valkeisenkatu 9 B 22, 70600 KUOPIO,
tuula.laukkanen@uku.fi

Sivu päivitetty 13.12.2012