pohjois-savon muisti / Historia / Pohjois-Savon rakennusperintö

Kuopion keskustaa 1880-luvulla.
Kuva: Kuopion kult. hist. museo/Karl Granit

Tyypillistä jälleenrakentamiskauden pientalorakentamista.
Kuopion Niiralan-Haapaniemen alueelta. Kuvattu 1950-luvulla, jollon rakennukset ovat olleet vielä osin keskeneräisiä ja ympäristö karua. Kuva: Kuopion kult. hist. museo.

Rannalla sijaitseva maalaistalo Iisalmen mlk:n Siikalahdessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
Pohjois-Savon maaseutuasutukselle ovat tunnusomaisia väljästi rakennetut kylät sekä yksinäistalot. Varhaisin asutus sijoittui tyypillisesti rannoille ja mäkien laelle. Kuva: Kuopion kult. hist. museo/M. C. H. Samsonoff.

Pohjois-Savon rakennusperintö

Pohjois-Savossa on asuttu tuhansien vuosien ajan, mutta varsinainen nykyisen asutuksen pohja - savolainen uudisasutusvaihe - ajoittuu 1400- ja 1500-luvuille. Esihistoriallisella kaudella asumista varten rakennettiin ainakin erilaisia kotia ja laavuja, uudisasutusvaiheessa tehtiin jo hirsipirttejä. Vanhimmasta rakentamisesta voimme nykyään saada viitteitä arkeologisen tutkimuksen kautta

Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan ihmisen tekemiä rakennelmia. Varsinaisten rakennusten lisäksi rakennusperintöömme kuuluvat näin myös esimerkiksi vesirakenteet, tiet ja sillat. Nämä yksittäiset rakennuskohteet ovat aina osa ympäristöään. Niinpä yksittäisen rakennuksen luonne voidaan yleensä ymmärtää paremmin silloin, kun sitä tarkastellaan osana ympäröivää laajempaa kulttuuriympäristöä.

1900-luvun jälkipuoli oli myös Pohjois-Savossa suuren murroksen aikaa, jolloin rakennettiin paljon uutta ja purettiin runsaasti vanhaa. Nykyinen rakennettu ympäristömme on silti pitkän kehityksen tulos. Pohjoissavolaisesta maisemasta löytyy helposti edustavia esimerkkejä hyvin monenlaisesta rakentamisesta yli kahden vuosisadan ajalta.

Osa rakennetusta ympäristöstämme on määritelty eri yhteyksissä kulttuurihistorialliselta kannalta erityisen arvokkaaksi. Uusi valtakunnallisesti merkittäviksi arvioitujen rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelo on tällä hetkellä luonnosvaiheessa. Siihen sisältyy Pohjois-Savosta noin 50 kohdetta, jotka sijoittuvat pääosin kaupunkeihin ja teollisuusympäristöihin. Maaseutukohteita Pohjois-Savosta on mukana varsin vähän, mikä selittyy pitkälti sillä, että erityisesti maaseutuympäristöt ovat viime vuosikymmeninä olleet suurten muutosten kohteena. Ajankohtaisin tieto valtakunnallisesti arvokkaista kohteista löytyy Museoviraston www-sivuilta: www.nba.fi

Maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden osalta ei Pohjois-Savossa ole toistaiseksi tehty kattavaa selvitystyötä. Joka tapauksessa maakunnallisesti arvokkaita kohteita on huomattavasti valtakunnallisesti arvokkaita enemmän. Lisäksi voidaan puhua vielä paikallisesti arvokkaista kohteista, joita Pohjois-Savossa voi sanoa olevan - hieman arviointikriteereistä riippuen - useita satoja tai tuhansia.

Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoito-ohjelma sisältää yleisesittelyn Pohjois-Savon rakennusperinnöstä:  Pohjois-Savon ympäristön hoito-ohjelma

Kuopion arkkitehtuurin opaskarta 2003 löytyy linkistä: http://savo.safa.fi

Tapio Laaksonen, 2002

Sivu päivitetty 13.12.2012