pohjois-savon muisti / Koulut / Varkauden koulupolku / Lehtoniemen kouluelämää

Lehtoniemen kouluelämää

Aiheena oli tutustua kotiseudun kouluhistoriaan koululaisen näkökulmasta. Teemoina olivat lasten leikit, toiminta koulussa sekä koulurakennukset. Lisäksi tutustuttiin ihmisen asumiseen ja ympäristöön eri aikoina.

Tämän projektin toteuttivat Osman koulun 2-4 luokan oppilaat, opettajat ja avustajat toukokuussa 2003.

Projektin tavoitteena oli ryhmässä tekeminen ja sen myötä vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä läheisen ympäristön ja luonnon havainnointi. Samalla harjoitettiin käden ja silmän yhteistyötä.

Keinoina käytettiin mm. draamaa, satuja ja tarinoita sekä valokuviin tutustumista.

Projekti liittyi seuraaviin oppiaineisiin: ympäristö- ja luonnontieto, äidinkieli, matematiikka, kuvaamataito, musiikki, liikunta ja uskonto.

Sivu päivitetty 13.12.2012