pohjois-savon muisti / Koulut / Kuopion oppilaiden koulupolku / Ulkomaankauppa

Ulkomaankauppa

Tapuli kaupungissa oli oma tullinsa, joka tilastoi kaupungin ulkomaankaupan. Maalaisvoi oli keskeisin Kuopion vientiartikkeli vielä 1880-luvulla. Sen ohella kaupungista vietiin 1880-luvulla huomattavia määriä nahkoja ja vuotia. Kuopion seudut olivat tunnettuja hevostenkasvatusalueita, mikä näkyi ensin kaupungin ulkomaankauppa ja sittemmin rautatietilastoissa.
Tuonti Kuopioon oli tilastoitu paremmin kuin vienti. Tuonnin arvo asukasta kohti ei juuri poikennut toisistaan vuosina 1880-1910. Kun lisäksi otetaan huomioon Kuopion kauppamyllyjen laajaa aluetta palveleva viljan tuonti osana kaupungin tuontia. voidaan sanoa, että Kuopion oma kauppa tuli kotimaisemmaksi viime vuosisadan lopulla.

Janita Mikkonen

Sivu päivitetty 13.12.2012