pohjois-savon muisti / Koulut / Kuopion oppilaiden koulupolku / Käsityö

Käsityö

1900-luvun vaihteessa Kuopiossa oli n. 35 eri käsityöläisammattia. Mm. vuonna 1894 sepän ammattia elinkeinona harjoitti n. 10, ja työntekijöitä oli n. 33 henkilöä.
Vuonna 1885 keskimääräinen päiväpalkka oli eri ammateissa markasta puoleentoista. Suurin päiväpalkka oli maalareilla, mutta työn kausiluonteisuuden vuoksi heidän vuosiansionsa eivät nousseet edes kaikkien käsityöntekijöiden keskimääräisen vuosipalkan tasolle. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin (vuonna 1905) käsityöläisten ansiotaso oli noussut jo kahden markan paikkeille.
Varhaisemmassa tutkimuksessa on viitattu siihen, että käsityö joutui väistymään teollisuuden myötä. Uudempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että käsityö kokonaisuutena kykeni vastaamaan teollisuuden haasteeseen parantuneen kysyntänsä tehostuneen tuotantonsa avulla.

Milja Vanninen 7a

Sivu päivitetty 13.12.2012