pohjois-savon muisti / Koulut / Kuopion oppilaiden koulupolku / Avioliitot

Avioliitot

Solmittujen avioliittojen määrä koko väkilukuun verrattuna pysyi kullakin vuosikymmenellä vuodesta 1870 vuoteen 1909 melko tasaisena eli hitusen alle kahdeksan promillen.
Avioliittojen solmimisaika määräytyi Kuopiossa paljolti maatalon vuotuisen työrytmin mukaan. Hääkausi oli viime vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä useimmiten marraskuussa. Juhannushäät yleistyivät 1890-luvulla. 1900-luvun puolella kesäkuu sivuutti marraskuun suosituimpana vihkuukautena, mutta todella selvästi kesähäät yleistyivät Kuopiossa vasta itsenäisyyden aikana.
Leskeys kohtasi naisia huomattavasti useammin kuin miehiä, koska miehet kuolivat nuorempina kuin naiset ja avioituivat vanhempina kuin naiset. Avioliitot oli tarkoitettu ikuisiksi ja ne päättyivät jommankumman aviopuolison kuolemaan. Avioero ei ollut mahdoton, mutta hyvin harvinainen. Avioerojen saamisen syyt muuttuivat ajanmyötä selvästi 1880-1900-luvulla. Syynä oli miltei yksinomaan jommankumman osapuolen karkaaminen.

Kata Shecter ja Milja Vanninen 7a

Sivu päivitetty 13.12.2012