pohjois-savon muisti / Ympäristö / Pohjoissavolainen maisema / Pisa

Pisalta avautuva kesänäkymä 1800-luvun lopulla.
Kuva: Kuopion kult. hist. museo/K. Granit.

Pisalta avautuva talvinäkymä 1800-luvun lopulla.
Kuva: Kuopion kult. hist. museo/K. Granit.

Pisa

Pisa on Nilsiän ja Juankosken kaupunkien raja-alueella vaihtelevassa luonnonympäristössä sijaitseva jylhä vuori, jonka korkein huippu kohoaa 271 metriä merenpinnan yläpuolelle. Alueen luonnonarvot perustuvat jylhiin luonnonmaisemiin, harvinaisiin kallioperän muotoihin sekä melko luonnontilaisena säilyneeseen monipuoliseen metsä- ja järviluontoon. Pisan alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.(1) Pisan näkymät ovat tulleet 1800-luvun lopulta alkaen tunnetuksi muun muassa I. K. Inhan ottamien valokuvien ja niistä tehtyjen postikorttien kautta.(2) Pisa on myös vanha ja merkittävä maisemamatkailukohde, joskaan matkailijamäärät eivät hieman syrjäisestä sijainnista johtuen ole koskaan olleet kovin suuria. Pisa on tunnettu myös Täyssinän rauhan (1595) rajamerkistä, joka sijaitsee vuoren korkeimmalla kohdalla. Kiveen hakatussa merkissä on näkyvissä Ruotsin valtakunnan kolme kruunua, vuosiluku 1595, rajavaltuutettujen nimikirjaimet sekä venäläisten merkkinä ortodoksinen risti. Vuoren laella olevasta näkötornista avautuvat avarat kaukomaisemat kaikkiin ilmansuuntiin. Tapio Laaksonen, 2002. Lähteitä: 1. Arvokkaat maisema-alueet. Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992. Helsinki 1993. 2. I. K. Inha. Suomen maisemia. 3. painos. Helsinki 1998.
www.luontoon.fi/pisa

Sivu päivitetty 13.12.2012