pohjois-savon muisti / Ympäristö / Pohjoissavolainen maisema / Haminalahti

Haminalahden kartano 1800-luvun jälkipuolella.
Ferdinand von Wright.

Näköala Haminalahdelta.
Ferdinand von Wright, 1853.

Haminalahti

Haminalahden kartano eli hovi kuului von Wright -suvulle vuosina 1759 - 1910. Ympäröivät maisemat ovat tulleet suomalaisille tutuiksi lukuisten von Wrightin taiteilijaveljesten 1800-luvulla maalaamien taulujen kautta. Erityisesti Ferdinand von Wright kuvasi monissa maalauksissaan Haminalahden näkymiä.

Haminalahti on Kallaveden lahti, joka sijaitsee Kuopiossa Kuopionniemen länsipuolisessa tyvessä. Nykyään lahden pohjukan aluetta on jonkin verran muovannut uusi tiestö. Kartanoalue lähiympäristöineen on kuitenkin säilynyt varsin hyvin, ja se on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi. Valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen sisältyy pääosa Haminalahden pohjukan alueesta, mukaan lukien Haminalahden hovin ja siihen liittyvän Lugnetin sekä kartanoaluetta ympäröivät pellot.(1) Kartanon päärakennus on rakennettu 1848 - 1850, Lugnet on siirretty paikalle vuonna 1863. Haminalahden kylässä on myös runsaasti muuta kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, muun muassa taiteilija Karppasen mökki, Pirttisaaren huvila, Salonsaaren tila ja Kalliomaja.(2)

Haminalahdelta on peräisin myös Pohjois-Savon merkittävin rautakautinen muinaislöytö. Hovin mailta löytyi vuonna 1874 kiviröykkiöstä 1000-luvulle ajoittuvia länsisuomalaistyyppisiä naisen pronssikoruja. Kyseessä lienee naisen polttohaudan esineistö.(3) Valitettavasti Haminalahden korulöytö ei yksinään juurikaan valaise sitä, millaista inhimillistä toimintaa Haminalahdella on tuohon aikaan ollut.
Lisätietoja Ferdinand von Wrightin taiteesta löytyy osoitteesta: taidemuseo.kuopio.fi/wright/

Tapio Laaksonen, 2002.

Lähteitä:
1. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Helsinki 1993; Museoviraston VARA-tietokanta.
2. Maaseudun arvokkaat rakennuskohteet. Länsiranta. Inventointi 1991, Tapio Laaksonen. Pohjois-Savon liitto - Kuopion kaupunki. YK 1995:1.
3. Leena Tomanterä. Katsaus Kuopion pitäjän esihistoriaan. Teoksessa Kuopion pitäjän kirja. Kuopio 1975.

Sivu päivitetty 13.12.2012